Co powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu?

Planujesz budowę domu? Koniecznie musisz pamiętać o projekcie zagospodarowania terenu lub działki, bez niego nie dostaniesz akceptacji urzędu. I nie ma znaczenia czy planujesz budowę na zgłoszenie, czy będziesz występował o pozwolenie na budowę.

Co to jest projekt zagospodarowania terenu?

Jest to integralna część całościowego projektu budowlanego. Nie ma z tym problemu, jeżeli zlecasz indywidualnie wykonanie całościowego projektu budowlanego. Trochę inaczej jest w przypadku, gdy kupujesz gotowy projekt budynku.

Kiedy decydujesz się na to ostatnie rozwiązanie (jest znacznie tańsze) musisz zlecić jego adaptację architektowi z uprawnieniami. Warto zlecić mu równocześnie opracowanie projektu zagospodarowania terenu lub działki, będzie znacznie szybciej.

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu lub działki?

Projekt zagospodarowania terenu musi być opracowany zgodnie z ustawą z Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (art. 34) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. Dodatkowo powinien uwzględniać inne przepisy prawa, np. dotyczące ochrony środowiska, ppoż, czy wytyczne lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania terenu lub działki składa się z dwóch części:

– opisowej,
– rysunkowej.

Część opisowa jest bardzo obszerna i musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

– wielkości działki, jej usytuowania względem pozostałych działek i stron świata, ukształtowania terenu na działce,
– istniejącego stanu zagospodarowania działki (znajdujące się obiekty budowlane, drogi komunikacyjne, istniejące zadrzewienie),
– planowanych obiektów budowlanych, podjazdów, dróg komunikacyjnych, dostępu do głównej drogi,
– sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
– parametrów technicznych sieci oraz uzbrojenia terenu,
– stopnia oddziaływania na sąsiadujące działki,
– zagrożeń dla środowiska.

Dodatkowo część opisowa powinna zawierać wszystkie istotne informacje wynikające z indywidualnych cech terenu.

Część rysunkowa jest wizualizacją części opisowej. Musi zostać sporządzona na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii. Muszą być na niej umieszczone:

– granice działki,
– usytuowanie i obrys znajdujących się lub planowanych obiektów budowlanych z zaznaczonymi wejściami i wjazdami do garażu,
– odległości budynków od granicy działki oraz między nimi,
– układ terenu i ewentualnie planowane niwelacje,
– układ komunikacji wewnętrznej z uwzględnieniem połączenia z komunikacją zewnętrzną,
– układ ogrodzenia z zaznaczonymi furtkami oraz bramami wjazdowymi,
– układ sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami,
– podział na strefy użytkowe i rekreacyjne,
– planowane nasadzenia roślin wysokich.

Dobrze przemyślany i opracowany projekt zagospodarowania terenu lub działki chroni inwestora przed popełnieniem błędów i niepotrzebnymi dodatkowymi kosztami. Najważniejsze jest usytuowanie domu w zależności od stron świata (mniejsze koszty eksploatacyjne) oraz zaplanowanie ogrodu jako integralnej części. Nie ma nic przyjemniejszego jak jego podziwianie z okien salonu lub tarasu.

Redakcja Salamander

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.